Category: Bizness

Advokāta profesija šodien un vēsturē

Kas tad īsti ir advokāts? Kā un kad radusies šī profesija? Un kā tā ir mainījusies līdz mūsdienām? Kādam jābūt profesionālim, lai mēs uzskatītu, ka viņš ir labs advokāts? Par šo visu lasiet šī raksta turpinājumā.

Kas ir advokāts?

Pēc būtības jebkurš advokāts ir jurists. Advokāts saviem klientiem sniedz juridiskas konsultācijas, ir eksperts dažādos juridiskos jautājumos, prot sagatavot dažādus līgumus un citus dokumentus tā, lai līdzēju puses justos drošas un pārliecinātas par līguma saturu. Tāpat arī advokāts, ja tas ir nepieciešams, savu klientu var pārstāvēt dažāda līmeņa tiesās.

Profesijas vēsture

Pirmās liecības par advokāta profesiju atrodamas no Romas Republikas laika. Zināms arī, ka Romas impērijā advokāti pat apvienojās slēgtā kolēģijā un to uzraudzīja valsts ierēdņi. Līdz mūsdienām daudz kas ir mainījies, taču jau tobrīd ikvienam, kurš gribēja strādāt par advokātu, bija jāapliecina savas zināšanas šajā jomā.

Tā tas ir arī šobrīd – lai strādātu par advokātu, ir jāiegūst noteikta izglītība, jānokārto specifiski eksāmeni, jāiegūst prakse, jābūt nevainojamai reputācijai un jādod advokāta zvērests, kā arī jāizpilda citas nozīmīgas prasības, lai kļūtu par zvērinātu advokātu.

Latvijā advokātu darbu regulē Latvijas Republikas Advokatūras likums, kurā noteiktas visas prasības šī aroda pārstāvjiem. Interesanti, ka teorētiski sniegt juridiskās konsultācijas klientiem var jebkurš interesents, taču ir gadījumi, kas noteikti likumā, piemēram, Kriminālprocesa likumā, kas paredz, ka konkrētas lietas drīkst darīt tikai zvērināts advokāts, kuram ir advokāta kvalifikācija kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Zvērināti advokāti Latvijā šobrīd ir apvienojušies Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Advokāts šodien

Mūsdienās advokāta profesija ir ļoti mainījusies, prasības ir tikai palielinājušās. Nu labam advokātam ir jāspēj ne tikai aizstāvēt savu klientu tiesā, sagatavot līgumus un dažādus dokumentus, kārtot formalitātes, bet klienti sagaida, lai mūsdienu advokāts ir kā sabiedrotais, kurš nepieciešamības gadījumā var konsultēt dažādu darījumu procesos un pat iesaistīties uzņēmuma vadības jautājumu risināšanā.

Labs advokāts ir arī psihologs, ekonomists, ģimenes lietu eksperts un biznesa partneris. Labam advokātam nepietiek vien ar likuma normu pārzināšanu, nepieciešamas arī praktiskās zināšanas par dažādām juridiskajām tēmām.

Ko dod grāmatvedības konsultācijas?

Ir uzņēmumi, kuri specializējas grāmatvedības konsultāciju sniegšanā, taču potenciālajiem klientiem ne vienmēr ir līdz galam izprotams, ko nozīmē šis vārdu salikums “grāmatvedības konsultācijas”.

Būtiskākie ieguvumi

Patiesībā grāmatvedības konsultācijas ir lielisks risinājums, kā ietaupīt uzņēmuma resursus. Viens no lielākajiem plusiem ir tieši laika ekonomika – uzņēmumi ir gatavi sniegt konsultācijas teju jebkurā laikā un ilgumā, iepriekš jau iespējams vienoties par konsultācijas tēmu, lai atbilstošais eksperts varētu īpaši labi sagatavoties. Tā ir iespēja īsā laikā saņemt atbildes uz jautājumiem, kas, iespējams, ir “iesprūduši” uzņēmumā un kam pašu spēkiem neizdodas operatīvi atrast atbildi.

Grāmatvedības konsultanti lielākoties ir eksperti, kuri maksimāli plaši pārzina nozari, ir pieredzējuši dažādu sarežģītu situāciju risināšanā, līdz ar to operatīvi varēs sniegt kvalitatīvas atbildes. Ja jautājumi ir īsi, iespējams vienoties arī par atbildes saņemšanu rakstiskā formā – e-pastā vai sazvanoties pa telefonu. Šobrīd risinājumi ir tieši dažādi.

Protams, atbildes uz dažādiem jautājumiem iespējams atrast arī profesionālajos medijos, taču praksē allaž darbojas Mērfija likums – notiek situācijas, par kurām neviens nekur nav rakstījis vai runājis. Šādā brīdī konsultants būs lielisks risinājums, jo viņš koncentrēsies tieši uz konkrētajam uzņēmumam aktuālu tēmu, palīdzēs tai rast risinājumu.

Plašs jautājumu loks

Grāmatvedības konsultāciju uzņēmumi lielākoties ir gatavi dalīties ar informāciju ne tikai par grāmatvedības, bet arī finanšu vadības jautājumiem, kas īpaši aktuāli varētu būt gadu mijā, kad tiek plānots nākamā gada budžets. Līdz ar to konsultanti varēs palīdzēt, ja nepieciešama konkrēta uzņēmuma finanšu analīze, izdevumu optimizācija vai finansējuma piesaiste, nodokļu politikas izstrāde, gada pārskata izveide, jaunu likumdošanas izmaiņu ieviešana, investīciju piesaistes analīze un plānošana utt.

Tāpat arī grāmatvedības konsultācijas var būt labs variants, ja uzņēmums ir jauns, tam pat vēl nav īsti skaidrs, vai ir nepieciešams grāmatvedis un kā tas var palīdzēt. Konsultants palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu, dalīsies pieredzē, kā šādās situācijās rīkojas citi uzņēmumi. Tāpēc – Corsax.lv eksperti ir jūsu rīcībā!